Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa

Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa

Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa

Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa

Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa
Máy chiết rót - Máy dán nhãn- Máy vô hộp - Máy đóng gói - Máy đòng hóa

Ngoài cung cấp dây chuyền máy móc tự động Công Ty Song Hiệp Lợi chuyên cung cấp:

- Bao bì tuýp nhôm

- Chai nhôm, lon thiếc

- Hóa chất mỹ phẩm

- Đặc biệt sản phẩm Eazy